SEIKLUS"KOOL" 

Sihtrühm: lapsed vanuses 8-12.aastat ja noored täiskasvanud vanuses 18-25.aastat (eesti ja inglise keeles)

Seikluskool alustab seikluskasvatuslike tegevustega 2023.aasta jaanuarist. Seikluskool tegutseb iga ilmaga vabas looduses. Lähtume oma tegevuses noorsootöö ja seikluspedagoogika põhimõtetest. Toetame osalejate sotsiaalsete ja kommunikatiivsete oskuste arengut ning põmime seda keskkonnaharidusega, et looduses käitumine oleks jätkusuutlik. Pakume osalejatele erinevaid kogemusi (nii võite kui kaotusi) enda tundma õppimiseks, meeskonnas töötamiseks ning loome ruumi nii fantaseerimiseks, vaikselt mõtisklemiseks kui ka mänguliselt rahmeldamiseks.

Iga kuu toimub üks kohtumine ning igal korral avame uue registreerimise - seega meeskonnad muutuvad ajas ning osalustasu varieerub vastavalt tegevusele. 2023.aastal oleme tegevuspiirkonnaks valinud Kastre valla, kuid liituda võivad muidugi kõik soovijad. Rohkem infot seikluskoolist saadetakse registreeritud osalejatele (ja alaealiste lapsevanematele) e-posti teel, aga järgnevalt saad korraks heita pilgu meie aasta üldplaanile:

21.jaanuar: Seikluskooli avasündmus Kurepalus tutvumismängude, orienteerumise ja matkasupiga! Kaasame osalejaid seikluskooli tegevuskava planeerimisse.‚Äč

Täiendame seda just hetkel! Palun ole kannatlik :) 

 

KOOLITUS "MATKATA ON MÕNUS!"

Sihtrühm: õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad, noortelaagrite korraldajad, loodushuvilised lapsevanemad

Koolituse raames minnakse ühiselt jalgsi- või räätsamatkale, kus jagatakse kogemusi eesmärgistatud õppetöö, aktiivse kehalise tegevuse, meeskonnatöö, positiivsete elamuste planeerimisele ja erinevate kogemuste analüüsimisele. Jagatakse nippe õpilastele mõeldud erinevate matkade korraldamiseks ja mõtestamiseks loodusteaduste kaudu, aga ka nippe võimalike sekelduste ärahoidmiseks.

Koolituse läbinud…

  1. teavad, mis on seikluskasvatus ja kuidas selle elemente huviringitöös rakendada;
  2. oskavad planeerida ja läbi viia ühepäevast matka enda valitud sihtgrupile;
  3. oskavad valida matkavarustust erineval maastikul liikumiseks;
  4. oskavad leida asjakohast informatsiooni huviringi õppekava ülesehituseks;
  5. kasutavad erinevaid aktiivõppemeetodeid huviringi tulemuste hindamiseks, meeskonnamängude läbiviimiseks ja matka piirkonna ökosüsteemi uurimiseks loodusteaduslikel meetoditel.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind: Hind kokkuleppel

Koolitus toimub tellimisel 10-20-liikmelisele rühmale. Koolituse sisu on võimalik kohendada vastavalt sihtgrupi vajadustele.

IMG_20181017_154539.jpg