SEIKLUSKOOL

Sihtrühm: lapsed vanuses 8-12.aastat ja noored täiskasvanud vanuses 18-25.aastat (eesti ja inglise keeles)

Seikluskool alustab seikluskasvatuslike tegevustega 2024.aasta mais. Seikluskool tegutseb iga ilmaga vabas looduses. Lähtume oma tegevuses noorsootöö, õuesõppe ja seikluspedagoogika põhimõtetest. Toetame osalejate sotsiaalsete ja kommunikatiivsete oskuste arengut ning põmime seda keskkonnaharidusega, et looduses käitumine oleks jätkusuutlik. Pakume osalejatele erinevaid kogemusi (nii võite kui kaotusi) enda tundma õppimiseks, meeskonnas töötamiseks ning loome ruumi nii fantaseerimiseks, vaikselt mõtisklemiseks kui ka mänguliselt rahmeldamiseks.

Iga kuu toimub üks kohtumine ning igal korral avame uue registreerimise - seega meeskonnad muutuvad ajas ning osalustasu varieerub vastavalt planeeritud tegevusele. 2024.aastal oleme tegevuspiirkonnaks valinud Lõuna-Eesti, kuid liituda võivad muidugi kõik soovijad. Seikluskool viib vanemaid osalejaid ka kaugmatkadele välismaale ning noorematele korraldame seikluslaagreid.

Rohkem infot seikluskoolist saadetakse registreeritud osalejatele (ja alaealiste lapsevanematele) e-posti teel.

20.mai 2024 toimub Seikluskooli avasündmus Kurepalus tutvumismängude, orienteerumise ja matkasupiga:

- kell 10-12:00 lapsed vanuses 8-12.a. Registreeri siin!

- kell 16-18 noored täiskasvanud vanuses 18-25.a. Registreeri siin!

Kaasame osalejaid ka seikluskooli tegevuskava planeerimisse.‚Äč

Sunset Colors Missed Call Adventurous Sprit Phone Notification Facebook Post.png

KOOLITUS "MATKATA ON MÕNUS!"

Sihtrühm: õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad, noortelaagrite korraldajad, loodushuvilised lapsevanemad

Koolituse raames minnakse ühiselt jalgsi- või räätsamatkale, kus jagatakse kogemusi eesmärgistatud õppetöö, aktiivse kehalise tegevuse, meeskonnatöö, positiivsete elamuste planeerimisele ja erinevate kogemuste analüüsimisele. Jagatakse nippe õpilastele mõeldud erinevate matkade korraldamiseks ja mõtestamiseks loodusteaduste kaudu, aga ka nippe võimalike sekelduste ärahoidmiseks.

Koolituse läbinud…

  1. teavad, mis on seikluskasvatus ja kuidas selle elemente huviringitöös rakendada;
  2. oskavad planeerida ja läbi viia ühepäevast matka enda valitud sihtgrupile;
  3. oskavad valida matkavarustust erineval maastikul liikumiseks;
  4. oskavad leida asjakohast informatsiooni huviringi õppekava ülesehituseks;
  5. kasutavad erinevaid aktiivõppemeetodeid huviringi tulemuste hindamiseks, meeskonnamängude läbiviimiseks ja matka piirkonna ökosüsteemi uurimiseks loodusteaduslikel meetoditel.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind: Hind kokkuleppel (alates 800€)

Koolitus toimub tellimisel 10-20-liikmelisele rühmale. Koolituse sisu on võimalik kohendada vastavalt sihtgrupi vajadustele (muuta pikkust, matkaliiki, teemafookust).

IMG_20181017_154539.jpg