MATKATA ON MÕNUS!

Sihtrühm: õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad, noortelaagrite korraldajad, loodushuvilised lapsevanemad

Koolituse raames minnakse ühiselt jalgsi- või räätsamatkale, kus jagatakse kogemusi eesmärgistatud õppetöö, aktiivse kehalise tegevuse, meeskonnatöö, positiivsete elamuste planeerimisele ja erinevate kogemuste analüüsimisele. Jagatakse nippe õpilastele mõeldud erinevate matkade korraldamiseks ja mõtestamiseks loodusteaduste kaudu, aga ka nippe võimalike sekelduste ärahoidmiseks.

Koolituse läbinud…

  1. teavad, mis on seikluskasvatus ja kuidas selle elemente huviringitöös rakendada;
  2. oskavad planeerida ja läbi viia ühepäevast matka enda valitud sihtgrupile;
  3. oskavad valida matkavarustust erineval maastikul liikumiseks;
  4. oskavad leida asjakohast informatsiooni huviringi õppekava ülesehituseks;
  5. kasutavad erinevaid aktiivõppemeetodeid huviringi tulemuste hindamiseks, meeskonnamängude läbiviimiseks ja matka piirkonna ökosüsteemi uurimiseks loodusteaduslikel meetoditel.

Koolitajad:

Gedy Matisen – LoodusSeiklused OÜ matkade korraldaja, skaut ja matkahuviline

Toomas Matisen – LoodusSeiklused OÜ matkade korraldaja, skaut ja matkahuviline

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind: 1450 € (grupp kuni 20 inimest)

Koolitus toimub tellimisel 8-20-liikmelisele rühmale. Koolitust on võimalik tellida on ka suuremale grupile ning sisu kohendada vastavalt sihtgrupi vajadustele.