SEIKLUSKOOL 

Sihtrühm: noored vanuses 16-26

Seikluskool alustab seikluskasvatuslike tegevustega Kastre valla noortele 2023.aasta jaanuarist. Rohkem infot seikluskoolist ja registreerimisest lisame peagi!

 

KOOLITUS "MATKATA ON MÕNUS!"

Sihtrühm: õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad, noortelaagrite korraldajad, loodushuvilised lapsevanemad

Koolituse raames minnakse ühiselt jalgsi- või räätsamatkale, kus jagatakse kogemusi eesmärgistatud õppetöö, aktiivse kehalise tegevuse, meeskonnatöö, positiivsete elamuste planeerimisele ja erinevate kogemuste analüüsimisele. Jagatakse nippe õpilastele mõeldud erinevate matkade korraldamiseks ja mõtestamiseks loodusteaduste kaudu, aga ka nippe võimalike sekelduste ärahoidmiseks.

Koolituse läbinud…

  1. teavad, mis on seikluskasvatus ja kuidas selle elemente huviringitöös rakendada;
  2. oskavad planeerida ja läbi viia ühepäevast matka enda valitud sihtgrupile;
  3. oskavad valida matkavarustust erineval maastikul liikumiseks;
  4. oskavad leida asjakohast informatsiooni huviringi õppekava ülesehituseks;
  5. kasutavad erinevaid aktiivõppemeetodeid huviringi tulemuste hindamiseks, meeskonnamängude läbiviimiseks ja matka piirkonna ökosüsteemi uurimiseks loodusteaduslikel meetoditel.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind: Hind kokkuleppel

Koolitus toimub tellimisel 10-20-liikmelisele rühmale. Koolituse sisu on võimalik kohendada vastavalt sihtgrupi vajadustele.

IMG_20181017_154539.jpg